Hướng dẫn xuất File Gerber từ Eagle

Đặt mạch in Tuấn Cường07/03/2021
Đặt mạch in Tuấn Cường4667
Định dạng của Eagle là *.Brd

Để chuẩn vị cho việc đặt mạch in bước đầu tiên là các bạn cần xuất file gerber đúng chuẩn nhà sản xuất mạch in và gửi đi gia công.

Hotline

Đặt mạch in Tuấn Cường
Kỹ thuật:
0866 716 057
Báo giá:
0977 608 389 / 0984 200 069
Email:
tuancuong8389@gmail.com

Bản đồ

Alternative Content