Hướng dẫn xuất File Gerber từ Altium Designer

Đặt mạch in Tuấn Cường11/03/2021
Đặt mạch in Tuấn Cường5842
Định dạng của Altium Designer là *.PcbDoc. Để xuất file từ altium cần 3 bước: Đặt điểm gốc, Xuất file gerber, Xuất file khoan. File xuất có trong thư mục Output, Bạn chỉ cần copy thư mục này gửi chúng tôi để đặt mạch in.

Định dạng của Altium Designer là *.PcbDoc.

Để chuẩn vị cho việc đặt mạch in bước đầu tiên là các bạn cần xuất file gerber đúng chuẩn nhà sản xuất mạch in và gửi đi gia công.

Bước 1: Đặt điểm gốc

Chọn Edit -> Origin – > Set ​

Sau đó Click chuột vào vị trí cần đặt điểm gốc(vị trí bên trái phía dưới) để chọn điểm gốc cho bảng mạch PCB​.

Bước 2: Xuất file gerber
Chọn File -> Fabrication Outputs -> Gerber File

Tại cửa sổ Gerber Setup:

Tại thẻ General chọn như hìnhTại thẻ Layers chọn: Plot Layer -> All On và Mirror Layer -> All Off

(Nếu bạn am hiểu về gerber thì chỉ cần bật các lớp bạn cần sản xuất là đủ, không thì cứ bật tất cả lên như hình dưới)

xuat gerber mach in 3

Tại thẻ Drill Drawing chọn như hình

xuat gerber mach in 4

Tại thẻ Advanced chọn như hình

xuat gerber mach in 5

Bấm OK

Bước 3: Xuất file khoan

Chọn File -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files​

xuat khoan mach in

​Tại cửa sổ NC Drill Setup

xuat khoan mach in 1

​Bấm OK

xuat khoan mach in 2

Bấm OK

File xuất có trong thư mục Output, hoặc có ngay trong thư mục bạn lưu file.

Bạn chỉ cần nén thư mục trên lại và gửi cho chúng tôi để nhận báo giá mạch in.

Hotline

Đặt mạch in Tuấn Cường
Kỹ thuật:
0866 716 057
Báo giá:
0977 608 389 / 0984 200 069
Email:
tuancuong8389@gmail.com

Bản đồ

Alternative Content