Hướng dẫn xuất File Gerber từ Proteus

Đặt mạch in Tuấn Cường07/03/2021
Đặt mạch in Tuấn Cường4958
Định dạng của Proteus là *.LYT, *.pdsprj

Để chuẩn vị cho việc đặt mạch in bước đầu tiên là các bạn cần xuất file gerber đúng chuẩn nhà sản xuất mạch in và gửi đi gia công.

Các bước xuất gerber như sau:

Bước 1: Vào Output/Generate Gerber/Exellon Files


xuất gerber proteus bước 1xuất gerber proteus 2


Chọn No để bỏ qua bước check đỡ mất thời gian và cửa sổ bên dưới sẽ xuất hiện.


Bước 2: Chọn như hình dưới


xuất gerber proteus


  • Chọn như hình chú ý Gerber Format phải chọn RS274X
  • Nếu khách hàng có thiết kế trên các lớp khác thì phải chọn thêm các lớp mình thiết kế và báo cho bên đặt mạch những thiết kế đặc biệt của mình.
  • Sau đó chọn OK để xuất file gerber 
  • Nén tất cả các file đã xuất đặt tên giống tên mạch của khách hàng.
  • Bước tiếp theo là truy cập vào mục báo giá online của chúng tôi để tham khảo giá và đặt mạch in.

Hotline

Đặt mạch in Tuấn Cường
Kỹ thuật:
0866 716 057
Báo giá:
0977 608 389 / 0984 200 069
Email:
tuancuong8389@gmail.com

Bản đồ

Alternative Content